Hvordan skape kultur for kontinuerlig endring? (NB! ny adresse)

Tema: Endringsledelse

Når: kl. 11.00-12.30, 11.02.2020.

Hvor: Spaces - Apotekergata 10, 0180 Oslo

Pris: Gratis

Foredragsholder: Mansour Rashidi, partner i Karabin.

Organisasjoner og deres ledelse bruker enormt mye tid, penger og ressurser for å sikre at «endringsinitiativer» lykkes. Til tross for dette viser studier at kun 30 prosent lykkes med implementering av et endringsprogram.

Mansour Rashidi har ledet flere vellykkede endringsprogrammer i selskap som Bisnode Group, PayEx og KPMG. Han har opparbeidet seg «hands-on» erfaring i forhold til typiske fallgruver og ikke minst kompetanse som kreves for å lykkes med et endringsprogram. I tillegg har Mansour gjennom konseptet «Skal vi ta følge til jobben?» snakket med utvalgte næringslivsledere i Norge om tema som prestasjonskultur, endring og innovasjon. Felles for disse lederne er at de har lykkes med sin endringsreise.

I dette seminaret gir han deg innsikt i hvordan man går målrettet frem med endringsarbeidet og dermed øke sjansen for å lykkes.

Dørene åpner 11.00, og vi spanderer enkel lunsj, kaffe og te. Faglig del varer fra 11.30-12.30. Karabin stiller med et knippe av sine rådgivere som vil være tilgjengelig frem til kl. 13.00

Velkommen!