Karabin_heading_1440x500px

Arrangementer

Frokostseminar - Hvordan få maksimal gevinst av digitalisering?

Digitaliseringen har for lengst toppet prioriteringslisten i både privat og offentlig sektor, men få selskaper kan dokumentere at de har realisert gevinster som følge av digitalisering. I dette frokostseminaret vil Ole Øyen dele Karabin sine metoder og erfaringer i hvordan du skal gå frem for å sikre/realisere gevinster i dine digitaliseringsprosjekter.

Hvor: Trondheim NÅR: 21. januar 2020

Frokostseminar - Hvordan rigge selskapet for endringer?

Selskap som ikke følger med på endringer fronter stor risiko - så hvordan kan vi sørge for at selskapet er forberedt? I dagens frokostseminar lærer vi deg hvordan du kan bruke metodikken "The Mind of The Fox".

Hvor: Oslo NÅR: 23. januar 2020

Lunsjseminar - Hvordan realisere gevinster i digitaliseringsprosjekter?

Digitaliseringen har for lengst toppet prioriteringslisten i både privat og offentlig sektor, men få virksomheter kan dokumentere at de har realisert gevinster som følge av digitalisering.  I dette frokostseminaret vil Ole Øyen dele Karabin sine metoder og erfaringer i hvordan du skal gå frem for å sikre/realisere gevinster i dine digitaliseringsprosjekter.

Hvor: Oslo NÅR: 23. januar 2020

Frokostseminar - Hvordan realisere gevinster i digitaliseringsprosjekter? (FULLT)

Digitaliseringen har for lengst toppet prioriteringslisten i både privat og offentlig sektor, men få selskaper kan dokumentere at de har realisert gevinster som følge av digitalisering. I dette frokostseminaret vil Ole Øyen dele Karabin sine metoder og erfaringer i hvordan du skal gå frem for å sikre/realisere geevinster i dine digitaliseringsprosjekter.

Hvor: Bergen NÅR: 27. januar 2020

Frokostmøte - Maskinlæring for beslutningstakere

I dette frokostseminaret gir vi en kort introduksjon til hva maskinlæring og decision intelligence betyr for ikke-teknologer og hva det kan brukes til. Viktigst av alt, tar vi diskusjonen rundt hvordan skape gevinster fra dette arbeidet.

Hvor: Trondheim NÅR: 5. februar 2020

Frokostseminar - Hvordan rigge virksomheten for stadig raskere endringer?

Selskap som ikke følger med på endringer fronter stor risiko - så hvordan kan vi sørge for at selskapet er forberedt? I dagens frokostseminar lærer vi deg hvordan du kan bruke metodikken "The Mind of The Fox".

Hvor: Trondheim NÅR: 12. februar 2020

Frokostseminar - Hvordan realisere gevinster i digitaliseringsprosjekter?

Digitaliseringen har for lengst toppet prioriteringslisten i både privat og offentlig sektor, men få selskaper kan dokumentere at de har realisert gevinster som følge av digitalisering. I dette frokostseminaret vil Ole Øyen dele Karabin sine metoder og erfaringer i hvordan du skal gå frem for å sikre/realisere gevinster i dine digitaliseringsprosjekter.

Hvor: Bergen NÅR: 20. februar 2020

Lunsjseminar - Hvordan skape kultur for kontinuerlig endring?

Organisasjoner og deres ledelse bruker enormt mye tid, penger og ressurser for å sikre at «endringsinitiativer» lykkes. Til tross for dette viser studier at kun 30 prosent lykkes med implementering av et endringsprogram. I dette frokostseminaret gir Mansour deg innsikt i hvordan man går målrettet frem med endringsarbeidet og dermed øke sjansen for å lykkes.

Hvor: Oslo NÅR: 11. februar 2020

Opplæring - Hubspot frokostmøte

Hvor: Bergen NÅR: 25. desember 2019

The headline and subheader tells us

Over here you can explain why your offer is so great it's worth filling out a form for.

Hvor: Bergen NÅR: 25. desember 2019

Lunsjseminar - Maskinlæring for beslutningstakere

I dette lunsjseminaret gir vi en kort introduksjon til hva maskinlæring og decision intelligence betyr for ikke-teknologer og hva det kan brukes til. Viktigst av alt, tar vi diskusjonen rundt hvordan skape gevinster fra dette arbeidet.

Hvor: Oslo NÅR: 3. mars 2020

Lunsjseminar - Hvordan få maksimal gevinst av digitalisering?

Digitaliseringen har for lengst toppet prioriteringslisten i både privat og offentlig sektor, men få selskaper kan dokumentere at de har realisert gevinster som følge av digitalisering. I dette frokostseminaret vil Ole Øyen dele Karabin sine metoder og erfaringer i hvordan du skal gå frem for å sikre/realisere gevinster i dine digitaliseringsprosjekter.

Hvor: Trondheim NÅR: 5. mars 2020