Karabin_heading_1440x500px

Arrangementer

Frokostseminar - Hvordan få maksimal gevinst av digitalisering?

Digitaliseringen har for lengst toppet prioriteringslisten i både privat og offentlig sektor, men få selskaper kan dokumentere at de har realisert gevinster som følge av digitalisering. I dette frokostseminaret vil Ole Øyen dele Karabin sine metoder og erfaringer i hvordan du skal gå frem for å sikre/realisere gevinster i dine digitaliseringsprosjekter.

Hvor: Trondheim NÅR: 21. januar 2020

Frokostseminar - Hvordan rigge selskapet for endringer?

Selskap som ikke følger med på endringer fronter stor risiko - så hvordan kan vi sørge for at selskapet er forberedt? I dagens frokostseminar lærer vi deg hvordan du kan bruke metodikken "The Mind of The Fox".

Hvor: Oslo NÅR: 23. januar 2020

Lunsjseminar - Hvordan realisere gevinster i digitaliseringsprosjekter?

Digitaliseringen har for lengst toppet prioriteringslisten i både privat og offentlig sektor, men få virksomheter kan dokumentere at de har realisert gevinster som følge av digitalisering.  I dette frokostseminaret vil Ole Øyen dele Karabin sine metoder og erfaringer i hvordan du skal gå frem for å sikre/realisere gevinster i dine digitaliseringsprosjekter.

Hvor: Oslo NÅR: 23. januar 2020

Frokostseminar - Hvordan realisere gevinster i digitaliseringsprosjekter? (FULLT)

Digitaliseringen har for lengst toppet prioriteringslisten i både privat og offentlig sektor, men få selskaper kan dokumentere at de har realisert gevinster som følge av digitalisering. I dette frokostseminaret vil Ole Øyen dele Karabin sine metoder og erfaringer i hvordan du skal gå frem for å sikre/realisere geevinster i dine digitaliseringsprosjekter.

Hvor: Bergen NÅR: 27. januar 2020

Frokostmøte - Maskinlæring for beslutningstakere

I dette frokostseminaret gir vi en kort introduksjon til hva maskinlæring og decision intelligence betyr for ikke-teknologer og hva det kan brukes til. Viktigst av alt, tar vi diskusjonen rundt hvordan skape gevinster fra dette arbeidet.

Hvor: Trondheim NÅR: 5. februar 2020

Frokostseminar - Hvordan rigge virksomheten for stadig raskere endringer?

Selskap som ikke følger med på endringer fronter stor risiko - så hvordan kan vi sørge for at selskapet er forberedt? I dagens frokostseminar lærer vi deg hvordan du kan bruke metodikken "The Mind of The Fox".

Hvor: Trondheim NÅR: 12. februar 2020

Frokostseminar - Hvordan realisere gevinster i digitaliseringsprosjekter?

Digitaliseringen har for lengst toppet prioriteringslisten i både privat og offentlig sektor, men få selskaper kan dokumentere at de har realisert gevinster som følge av digitalisering. I dette frokostseminaret vil Ole Øyen dele Karabin sine metoder og erfaringer i hvordan du skal gå frem for å sikre/realisere gevinster i dine digitaliseringsprosjekter.

Hvor: Bergen NÅR: 20. februar 2020

Lunsjseminar - Hvordan skape kultur for kontinuerlig endring?

Organisasjoner og deres ledelse bruker enormt mye tid, penger og ressurser for å sikre at «endringsinitiativer» lykkes. Til tross for dette viser studier at kun 30 prosent lykkes med implementering av et endringsprogram. I dette frokostseminaret gir Mansour deg innsikt i hvordan man går målrettet frem med endringsarbeidet og dermed øke sjansen for å lykkes.

Hvor: Oslo NÅR: 11. februar 2020

Opplæring - Hubspot frokostmøte

Hvor: Bergen NÅR: 25. desember 2019

The headline and subheader tells us

Over here you can explain why your offer is so great it's worth filling out a form for.

Hvor: Bergen NÅR: 25. desember 2019

Lunsjseminar - Maskinlæring for beslutningstakere - Avlyst

I dette lunsjseminaret gir vi en kort introduksjon til hva maskinlæring og decision intelligence betyr for ikke-teknologer og hva det kan brukes til. Viktigst av alt, tar vi diskusjonen rundt hvordan skape gevinster fra dette arbeidet.

Hvor: Oslo NÅR: 3. mars 2020

Lunsjseminar - Hvordan få maksimal gevinst av digitalisering?

Digitaliseringen har for lengst toppet prioriteringslisten i både privat og offentlig sektor, men få selskaper kan dokumentere at de har realisert gevinster som følge av digitalisering. I dette frokostseminaret vil Ole Øyen dele Karabin sine metoder og erfaringer i hvordan du skal gå frem for å sikre/realisere gevinster i dine digitaliseringsprosjekter.

Hvor: Trondheim NÅR: 5. mars 2020

Lunsjseminar - Konkrete tips til effektiv møteledelse - OBS! Ny adresse: Spaces Apotekergata 10

Opplever du at mye av arbeidstiden din går med til møter, men du er usikker på hvor mye verdi disse møtene faktisk skaper? Dette lunsjseminaret har som mål å gi deg noen konkrete og praktiske tips til hvordan du kan gjøre møtene dine mer effektive.   

Hvor: Oslo NÅR: 10. mars 2020

Frokostseminar - Hvordan få maksimal gevinst av digitalisering?

Digitaliseringen har for lengst toppet prioriteringslisten i både privat og offentlig sektor, men få selskaper kan dokumentere at de har realisert gevinster som følge av digitalisering. I dette frokostseminaret vil Ole Øyen dele Karabin sine metoder og erfaringer i hvordan du skal gå frem for å sikre/realisere gevinster i dine digitaliseringsprosjekter.

Hvor: Trondheim NÅR: 21. januar 2020

Frokostseminar - Hvordan få maksimal gevinst av digitalisering?

Digitaliseringen har for lengst toppet prioriteringslisten i både privat og offentlig sektor, men få selskaper kan dokumentere at de har realisert gevinster som følge av digitalisering. I dette frokostseminaret vil Ole Øyen dele Karabin sine metoder og erfaringer i hvordan du skal gå frem for å sikre/realisere gevinster i dine digitaliseringsprosjekter.

Hvor: Trondheim NÅR: 21. januar 2020

Frokostseminar: UX/Tjenestedesign – hva er det egentlig?

I løpet av de siste årene har ord som tjenestedesign, design thinking, produktdesign og UX blitt mer og mer viktig for større ledende aktører. Det har vært en økende trend i stillinger som omfatter disse begrepene og etterspørselen etter brukersentrert design har skutt i taket – men hva betyr egentlig disse begrepene og hvordan skiller de seg fra hverandre. 

Hvor: Trondheim
TBA

The headline and subheader tells us

Over here you can explain why your offer is so great it's worth filling out a form for.

Hvor: Bergen NÅR: 25. desember 2019

The headline and subheader tells us

Over here you can explain why your offer is so great it's worth filling out a form for.

Hvor: Bergen NÅR: 25. desember 2019

The headline and subheader tells us

Over here you can explain why your offer is so great it's worth filling out a form for.

Hvor: Bergen NÅR: 25. desember 2019

The headline and subheader tells us

Over here you can explain why your offer is so great it's worth filling out a form for.

Hvor: Bergen NÅR: 25. desember 2019

Webinar - Slik sikrer du din bedrift med statens krisepakker

I dette webinaret vil vi gjennomgå mulighetene din bedrift har til å benytte tilskuddsordning for bedrifter samt muligheter til å søke om statsgaranterte lån. 
 
Hvor: Link ved påmelding NÅR: 14. april 2020