Tema: Maskinlæring

Når: kl. 08.00-10.00, 05.02.2020

Hvor: Innherredsveien 7, 7014 Trondheim

Pris: Gratis

Foredragsholder: Robert Lohne (Managing Consultant) 

Google har utnevnt en egen Chief Decision Officer, og vektlegger bruk av både ny teknologi med maskinlæring og data science i spissen, men trekker samtidig inn teorier fra psykologi, økonomisk teori og ledelsesteori. Det mangler ikke på hype rundt begreper som maskinlæring, kunstig intelligens og robotisering.

I dette frokostseminaret gir vi en kort introduksjon til hva maskinlæring og decision intelligence betyr for "ikke-teknologer" og hva det kan brukes til. Viktigst av alt, tar vi diskusjonen rundt hvordan skape gevinster fra dette arbeidet.

Frokostmøtet passer for privat og offentlig sektor, spesielt ledere og beslutningstakere som ønsker å benytte metoder for å ta bedre beslutninger.

Dørene åpner 08.00 og vi spanderer enkel frokost, kaffe og te. Faglig del varer fra 08.30-10.00. Velkommen!

På frokostmøtet vil du få:

  • Kort introduksjon til maskinlæring og decision intelligence
  • Innsikt i hvordan teknologien kan brukes
  • Innsikt i hvordan man kan skape gevinster ved bruk av teknologien

 

Robert_Lohne_2019_mai_4201x2802-1
Robert har en mastergrad i Administrasjon og organisasjonsvitenskap fra Universitetet i Bergen. Han har lang erfaring fra forbedrings- og gevinstrealiseringsarbeid innen både privat og offentlig sektor, og brenner for bruk av data i forbedringsarbeid og datadrevne beslutninger.

linkedin_legacy_color linkedin.com/in/robertlohne/